Tillskärarakademin i Göteborg drivs som en stiftelse och står under tillsyn av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Styrelsen har det övergripande ekonomiska ansvaret för skolan. De är även ansvariga att skolans utbildningar genomförs enligt beslutad lag och förordning. 

Ordförande

Christina Berggren

Jurist på MAQ Advokatbyrå

Ledamot

Cecilia Tall

Generalsekreterare, TEKO, Sveriges Textil & Modeföretag

Jonas Larsson

Universitetslektor, Textilhögskolan, Högskolan i Borås

Ingela Larsson

Brinken Konsult AB

Oskar Knubbe

Grundare/VD, Vindpinad AB

Verkställande ledamot

Sofia Höfvner Skogh

Rektor Tillskärarakademin i Göteborg

Styrelse