top of page

STYRELSE

Tillskärarakademin i Göteborg drivs som en stiftelse och står under tillsyn av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Styrelsen har det övergripande ekonomiska ansvaret för skolan. De är även ansvariga att skolans utbildningar genomförs enligt beslutad lag och förordning. 

ORDFÖRANDE

Ingela Larsson

Brinken Konsult AB

LEDAMOT

Jonas Larsson

Universitetslektor, Textilhögskolan, Högskolan i Borås

Oskar Knubbe

Grundare/VD, Vindpinad AB

VERKSTÄLLANDE LEDAMOT

Sofia Höfvner Skogh

Rektor, Tillskärarakademin i Göteborg

tillskararakademin-shirt_collar_blur_1col_edited.jpg
bottom of page