top of page

Ansökan Mönsterkonstruktion med Sömnad

Behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som har genomgått gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. 

Krav på särskilda förkunskaper
Minst betyg E i: Matematik 1 Engelska 5
eller minsta betyg G från GY11 eller motsvarande kunskaper från tidigare betygssystem i: Engelska A Matematik A

 

Reell kompetens (För dig som saknar behörighet)

Det är också möjligt för en person som inte uppfyller kraven på behörighet och särskilda förkunskaper att ansöka.

Antagningsgruppen på skolan gör då en individuell bedömning av ansökan och arbetsprover om den sökande bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen utifrån tidigare erfarenheter och kunskap.

Kontakta skolan för ytterligare information.

Ladda ned Blankett för reell kompetens HÄR.

Urvalsgrunder för att komma in på utbildningen

Följande kunskaper och erfarenheter mäts genom urvalsmetoderna:

  • Tidigare utbildning

Här kontrolleras att den sökande är behörig till utbildningen. Att man har minst motsvarande betyg E i Matematik 1, Engelska 5.

  • Yrkeserfarenhet inom textilområdet.

Erfarenhet från tidigare arbete inom textilbranschen bedöms.

  • Arbetsprover

Arbetsproverna är viktiga. Här bedöms sömnadskunskap, formkänsla, förmåga att visualisera sin idéer kring kläder och förmåga att lösa en uppgift kreativt.

  • Personligt brev

Här bedöms den sökandes möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen.

Besked om antagningen

Besked skickas ut senast vecka 24. Då får du information om du är antagen, står som reserv eller inte har kommit in. Om du har blivit antagen eller står som reserv skall du omgående bekräfta att du vill ha din plats.

 

Datum

Sista ansökningsdatum är den 15 april.

  • Vi tar emot ansökningar på skolan till kl.16.30.

  • Poststämpel från den 15 april gäller.

  • Skickar du din ansökan digitalt skall den vara skickad innan kl. 24.00 den 15 april.

Hämtning/Retur av portfolio

Om du vill att vi skickar din portfolio i retur skall du markera detta på ansökningsblanketten och bifoga ett frankerat kuvert. Om du vill hämta din portfolio på plats går det bra måndag-fredag mellan kl.8.00–16.00 t.o.m. 30 september. Ring innan och tala om att du kommer.

ANSÖKAN
Du skall skicka in en ansökan bestående av:

1. Ansökningsblankett med bifogade intyg/betyg från tidigare utbildning och arbete.

2. Ett personligt brev på max 3000 tecken inkl. mellanslag. I brevet skall du berätta varför du söker till utbildningen och vad du har för ambitioner och mål i din framtida yrkesroll.

3. CV

4. Arbetsprover enligt anvisningar nedan.

Du kan välja om du vill skicka ansökan

digitalt eller posta/lämna den fysiskt.

DIGITAL ANSÖKAN

Ansökan skickas till ansokan@tillskararakademin.se.

Alla dokument skall skickas i pdf format. Märk dokumenten enligt följande:

Förnamn.efternamn.1, Förnamn.efternamn.2, osv…

 

FYSISK ANSÖKAN

Ansökan postas/lämnas till följande adress:

Tillskärarakademin i Göteborg

Väverigatan 6, B13

415 11 Göteborg

bottom of page