top of page
tillskararakademin-historiskskjorta.jpg

Information för Studie- och Yrkesvägledare

Tillskärarakademin i Göteborg utbildar för textil- mode- och scenkonstbranschen. Vi driver fem heltidsutbildningar med tillsyn och statsbidrag från Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH). Alla våra utbildningar är studiemedelsberättigade och innebär heltidsstudier måndag–fredag med kursstart i augusti.

Textil- och modebranschen är en innovativ och spännande bransch med ett stort antal yrkesområden. Bara i Sverige omsätter modebranschen över 300 miljarder kronor per år och här finns många företag som har behov av engagerade personer med hög kompetens. Vill man arbeta i branschen är det viktigt att ha en bra utbildning. Vi rekommenderar att först läsa 1–2 år på en förberedande utbildning såsom Konst- och kulturutbildning eller folkhögskola, för att sedan studera vidare på yrkeshögskola, högskola eller universitet.

 
REELL KOMPETENS / VALIDERING

 

Den samlade, faktiska kompetens som en individ har kallas reell kompetens. Om en person saknar nödvändiga betyg eller intyg är validering ett sätt att bli behörig till en utbildning. Validering innebär att en persons kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt oavsett hur, var eller när de förvärvats. Validering kan användas för att anpassa en utbildning, förkorta en utbildning eller inför en utbildning om den sökande saknar betyg i de kurser som krävs. Läs mer om validering på MYH:s hemsida eller Skolverkets hemsida

Har du  frågor om våra utbildningar så tveka inte att kontakta oss på mail eller telefon 

KONST OCH KULTUR-
UTBILDNING

Tillskärarakademin i Göteborg driver en högskoleförberedande Konst- och kulturutbildning:

  • Mönsterkonstruktion med sömnad, 40 veckor

Utbildningen ska förbereda för högskoleutbildningar som kan leda fram till konstnärliga examina.

 

På utbildningen fokuserar vi på de tekniska kunskaperna inom mönsterkonstruktion och sömnad, vilket är grunden för allt arbete inom mode- och scenkostym.

 

​Utbildningen är utformad för att ge den grund som behövs för att söka och framförallt för att kunna tillgodogöra sig en högre utbildning inom mode, skrädderi eller direktris på yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Läs mer om Konst- och kulturutbildning på MYH:s hemsida

 

Studiemedel

För vår Konst- och kulturutbildning beviljar CSN studiemedel med lån och bidrag för gymnasiestudier, avdelning A3 hos CSN. Studiemedel för denna utbildning förbrukar inte studiemedel för högskola och universitet.  Terminsavgiften för denna utbildning läsåret 2020–21 är 50 000 kronor. Studenter som söker fullt studielån kan även ansöka om merkostnadslån för terminsavgiften.

 

För mer information om studiemedel besök CSN

Behörighet

Genomgången gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.

Saknar man ovanstående utbildning kan man söka med reell kompetens. (För frågor om reell kompetens kontakta skolan)

Urval

Vid ansökan görs ett urval utifrån bifogade arbetsprover.

konstochkultur-pos-logo-bk.png
Yh_logga_webb_vitbakgrund.png

YH-UTBILDNING

Tillskärarakademin i Göteborg driver fyra  yrkeshögskoleutbildningar:

  • Modist 400p

  • Scenkostym och historiska dräkter 400p

  • Skräddare – herr, dam och klänning 600p

  • Mönsterkonstruktör 200 p

 

Utbildningarna är eftergymnasiala och kombinerar teoretiska och praktiska studier med praktik / LIA.

 

De drivs i nära samarbete med textil-, mode och scenkonstbranschen och representanter från branschen deltar i utbildningarnas ledningsgrupper. Utbildningarna leder till en yrkeshögskoleexamen.

Läs mer om yrkeshögskolan på MYH:s hemsida

Studiemedel

För våra yrkeshögskoleutbildningar beviljar CSN studiemedel för högskolestudier, avdelning B1 hos CSN. Alla våra yrkeshögskoleutbildningar är kostnadsfria.

 

För mer information om studiemedel besök CSN

Behörighet

Grundläggande behörighet. Det innebär att man är behörig att antas till utbildningen om man har:

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal Vuxenutbildning eller,

  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller,

  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

  4. Reell kompetens, genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. (För frågor om reell kompetens kontakta skolan)

Krav på särskilda förkunskaper

Vissa av våra yrkeshögskoleutbildningar har krav på särskilda förkunskaper. Läs mer under respektive utbildning.

UTBILDNINGSGUIDE FÖR TEXTIL OCH MODEBRANSCHEN

 

Teko – Sveriges textil och modeföretag, har tagit fram en utbildningsguide som listar bland annat yrken i branschen samt skolor och utbildningar. Besök guiden på teko.se/utbildning

bottom of page