top of page

Ansökan Modist

Behörighet
Du skall ha grundläggande behörighet. Det innebär att du är behörig att antas till utbildningen om du har:

1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom Kommunal vuxenutbildning eller,

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller,

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

Krav på särskilda förkunskaper
Inga krav på särskilda förkunskaper

 

Reell kompetens (För dig som saknar behörighet)

Det är också möjligt för en person som inte uppfyller kraven på behörighet och särskilda förkunskaper att ansöka. 

Reell kompetens är de faktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser en person har oavsett hur han eller hon har tillägnat sig dem.

Antagningsgruppen på skolan gör då en individuell bedömning av ansökan och arbetsprover om den sökande bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen utifrån tidigare erfarenheter och kunskap.

Kontakta skolan för ytterligare information.

Ladda ned blankett för reell kompetens HÄR

Urvalsgrunder för att komma in på utbildningen

Du ansöker till utbildningen med ett ansökningsprov uppdelat i två delar. Totalt poäng på ansökningsprov är 130 poäng.

Steg 1, max 30 poäng

Du bifogar med ansökan arbetsprover, CV och personligt brev. Uppgifterna för arbetsproverna varierar över tid, men innehållet bedöms utifrån dina möjligheter att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilt prov/Arbetsprover steg 1

Du ansöker till utbildningen med arbetsprover. Totalt poäng på särskilt prov/arbetsprover är 20 poäng.

Tidigare utbildning

Tidigare utbildning, max 10 poäng
Utbildningen ställer krav på att du har relevant förutbildning. Detta innebär utbildning inom branschområdet i t.ex. sömnad och mönsterkonstruktion.
Tidigare utbildning skall verifieras med kopia på betyg/intyg från skola.

Steg 2, max 90 poäng
Om du är behörig och har sänt in en ansökan med arbetsprover och personligt brev kallas du till en provdag på skolan.

På provdagen bedöms dina kunskaper i mönsterkonstruktion, sömnad och materiallära genom praktiska prov. 

En intervju görs även med dig. Intervjun bygger på tidigare insända arbetsprover. 

Kallelse till provdag

Sökande rangordnas i fallande ordning efter urval "steg 1", därefter kallas minst 2 sökande per utbildningsplats till en provdag. På provdagen prövas du vidare i dina kunskaper i sömnad, mönsterkonstruktion och datahantering. Samma dag gör vi också en intervju. Du får besked via post om du är kallad till provdag. Årets provdagar kommer att vara under vecka 22.

ANSÖKAN

Du skall skicka in en ansökan bestående av:

1. Ansökningsblankett med bifogade intyg/betyg från tidigare utbildning och arbete.

2. Ett personligt brev på max 3000 tecken inkl. mellanslag. I brevet skall du berätta varför du söker till utbildningen och vad du har för ambitioner och mål i din framtida yrkesroll.

3. CV

4. Arbetsprover enligt anvisningar nedan.

Du kan välja om du vill skicka ansökan digitalt eller posta/lämna den fysiskt.

DIGITAL ANSÖKAN

Ansökan skickas till ansokan@tillskararakademin.se.

Alla dokument skall skickas i pdf format.

Namnge dokumenten enligt följande:

Förnamn.efternamn.1, Förnamn.efternamn.2, osv…

 

FYSISK ANSÖKAN

Ansökan postas/lämnas till följande adress:

Tillskärarakademin i Göteborg

Gamlestadsvägen 4, B13

415 11 Göteborg

Datum

Sista ansökningsdatum är den 15 april 2023.

  • Vi tar emot ansökningar på skolan till kl.16.30.

  • Poststämpel från den 15 april gäller.

  • Skickar du din ansökan digitalt skall den vara skickad innan kl.24.00 den 15 april.

Besked om antagningen
Besked skickas ut senast vecka 24. Då får du information om du är antagen, står som reserv eller inte har kommit in. Om du har blivit antagen eller står som reserv skall du omgående bekräfta att du vill ha din plats.

 

Hämtning/Retur av portfolio
Om du vill att vi skickar din portfolio i retur skall du markera detta på ansökningsblanketten och bifoga ett frankerat kuvert. Om du vill hämta din portfolio på plats går det bra måndag-fredag mellan kl.8.00–16.00 t.o.m. 30 september. Ring innan och tala om att du kommer.

bottom of page