Ansökan Modist

Behörighet
Du skall ha grundläggande behörighet. Det innebär att du är behörig att antas till utbildningen om du har:

1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom Kommunal vuxenutbildning eller,

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller,

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

Krav på särskilda förkunskaper
Inga krav på särskilda förkunskaper.

 

Reell kompetens

Om du saknar formell behörighet kan du åberopa reell kompetens. Reell kompetens är de faktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser en person har oavsett hur han eller hon har tillägnat sig dem. Kontakta oss för mer information.

 

Datum
Sista ansökningsdatum är den 15 april. Vi tar emot ansökningar på skolan till kl.16.30. Poststämpel från den 15 april gäller.

Kallelse till provdag
Sökande rangordnas i fallande ordning efter urval "steg 1", därefter kallas minst 2 sökande per utbildningsplats till en provdag. På provdagen prövas du vidare i dina kunskaper i sömnad och kreativitet. Samma dag gör vi också en intervju. Du får besked via post om du är kallad till provdag.
Årets provdagar kommer att vara under vecka 22.

 

Besked om antagningen
Besked skickas ut senast vecka 24. Då får du information om du är antagen, står som reserv eller inte har kommit in. Om du har blivit antagen eller står som reserv skall du omgående bekräfta att du vill ha din plats.

 

Hämtning/Retur av portfolio
Om du vill att vi skickar din portfolio i retur skall du markera detta på ansökningsblanketten och bifoga ett frankerat kuvert. Om du vill hämta din portfolio på plats går det bra måndag-fredag mellan kl.8.00–16.00 t.o.m. 30 september 2020. Ring innan och tala om att du kommer.

 

Skicka in din ansökan till:
ansokan@tillskararakademin.se

 

eller

 

Tillskärarakademin i Göteborg
Gamlestadsvägen 4, B13
415 11 Göteborg

Ansökningstema

Ansökan
Du skall skicka in en ansökan bestående av:

1. Ansökningsblankett med bifogade intyg/betyg från tidigare utbildning och arbete.

2. Ett personligt brev på max 3000 tecken inkl. mellanslag. I brevet skall du berätta varför du söker till utbildningen och vad du har för ambitioner och mål i din framtida yrkesroll.

3. CV

4. Arbetsprover enligt anvisningar nedan.

Urvalsgrunder för att komma in på utbildningen

Du ansöker till utbildningen med ett ansökningsprov uppdelat i två delar. Totalt poäng på särskilt prov är 130 poäng.

Steg 1, max 40 poäng

Du bifogar med ansökan arbetsprover, CV och personligt brev. Uppgifterna för arbetsproverna varierar över tid, men innehållet bedöms utifrån dina möjligheter att tillgodogöra dig utbildningen.

  • Särskilt prov/Arbetsprover steg 1

Du ansöker till utbildningen med arbetsprover. Totalt poäng på särskilt prov/arbetsprover är 18 poäng.

  • Tidigare utbildning

Tidigare utbildning, max 10 poäng
Utbildningen ställer krav på att du har relevant förutbildning. Detta innebär utbildning inom branschområdet i t.ex. konst, sömnad eller estetisk utbildning.
Tidigare utbildning skall verifieras med kopia på betyg/intyg från skola.

0,2poäng för kortare kurser, 1-2 veckor

2 poäng för heltidsutbildning 1 år

3 poäng för heltidsutbildning 2 år och uppåt

 

  • Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhet, max 12 poäng
Relevant yrkeserfarenhet gör att dina möjligheter att tillgodogöra dig utbildningen ökar.
Med relevant yrkeserfarenhet menas t.ex. arbete eller praktik inom textilbranschen, klädbutik, produktion, designkontor mm…
Tidigare arbete eller praktik skall verifieras med intyg från arbetsgivaren.

0,2 poäng för varje arbetad månad

 

Steg 2, max 90 poäng
Om du är behörig och har sänt in en ansökan med arbetsprover och personligt brev kallas du till en provdag på skolan.

Där bedöms dina kunskaper i sömnad, materiallära och kreativitet genom praktiska prov. Proverna i sömnad, materiallära och kreativitet bedöms från 1-60 poäng.

En intervju görs även med dig. Intervjun bygger på tidigare insända arbetsprover och ditt personliga brev. Intervjun bedöms från 1-30 poäng.

Tillskärarakademin i Göteborg

Besöksadress: 

Gamlestadsvägen 4, hus B1

Postadress: 

Gamlestadsvägen 4, hus B13

415 11 Göteborg

Tel: 031-15 22 75

Mail: info@tillskararakademin.se

Bankgiro: 5911-9362