top of page

Lilly har fått mersmak på branschen

Vad får du göra?

Jag har fått vara delaktig i arbetet med att framarbeta dräkt främst till musikalen Cabaret. Ändringssömnad, mönsterkonstruktion, sytt plagg, gjort tekniska lösningar i kostym, provningar. Jag har fått delta i produktionsmöten och kostymgenomdrag fått möjlighet att se teatern som organisation, inifrån.

Vad känner du att du har lärt dig av din praktik hittills?

Framförallt hur arbetet på en teater fungerar, med alla olika verkstäder, marknadsavdelning och olika administrativa delar. I synnerhet arbetet i kostymateljén, kraven man ställer på kostym när det kommer till allt från vad den ska berätta, ljussättning, till hur dräkten ska användas både på och bakom scen.

Hur viktig tror du att praktiken är för din typ av utbildning?

Otroligt viktig, för att få en inblick i hur arbetslivet fungerar, få riktning i sina egna mål, referenser och att också få en möjlighet att tillämpa det vi lär oss i utbildningen och sätta in det i en kontext.

Hur ser du på framtiden efter examen?

Praktikperioden har varit väldigt inspirerande och för min del gett mig mersmak på branschen.

 

Även om jag förstår att det är en ganska snäv bransch med hög konkurrens så ser jag positivt på framtiden, om man är kreativ och påhittig är jag alldeles säker på att man kan hitta sätt att få fortsätta med detta på något sätt, även om jag är öppen för i vilken form.

Namn: Lilly Häggbom

Utbildning TAG: Scenkostym och Historiska Dräkter

Praktik: 10 veckor, Norrbottensteatern i Luleå

bottom of page