top of page

Tova Berg

Yrkeshögskoleexamen 2021
Modist

FOTO: Ferdinand Forsman
HÅR & MAKE: DBGY Gårda

Trypofobi

I mitt examensarbete ville jag kunna jobba fritt, låta formen få spela stor roll, utforska min estetik och inte vara begränsad till material, målgrupp eller arbetssätt. Samtidigt som jag också ville visa på de kunskaper jag lärt mig i utbildningen och därför arbeta med en rad olika material och tekniker.

Mitt tema bygger på Trypofobi, vilket är fobin för oregelbundna håligheter, speciellt flera bredvid varandra. Många som lider av denna fobi har också en rädsla för att se sådana håligheter på sig själv vilket jag applicerade i mitt arbete och föreställde mig hur de växte och spred sig runt huvudet. Jag försöker visa på hur fobin kan uppfattas av dem som har denna rädsla och därför ge någon reaktion och känsla till åskådaren, antingen positiv eller negativ.

Jag ser mina huvudbonader på en gala eller scen då dem är lekfulla, drar till sig blickar och är “lite extra”. Enjoy!

portrait.jpg

Tova Berg

Instagram: tovashattar

bottom of page