En utbildande och tillåtande skola där strikta regler samsas med vilda visioner. Där det noggranna hantverket är myllan för den experimentella kreativiteten.