top of page

STELLE SIMONLATSER

Lärare på Mönsterkonstruktör 200p

What if…

What if… We bring production back to Sweden.

We will make locally as much as possible. We design the product and we make the patterns on the same place. We would sew the samples here in Sweden, and we would have a small production here!

There are usually 3-5 samples, before the garment is ready for the production. Those samples are ‘traveling=flying’ from one side of the world to other side, just to get comments and confirmation.

What if… We reduce the number of the sample thanks to better communication inside of the company. We use 3D simulation to have quick idea of the fit and design. When we communicate only by mail, there will be always some misunderstanding due the poor information, language barrier etc…

What if… When we have a constant fit and good quality, and customers can trust our product. They can go to store or online shop and choose their sizes, they can be sure, it is fits for them! What if, they do not order from online store different sizes and sending back the ones, what are not good fit or with bad quality?!

There is always need a pattern-maker with good eye for the fit and details, who have a passion to improve the garment industry!

.....

Tänk om... Vi tar produktionen tillbaka till Sverige.

Vi kommer att göra lokalt så mycket som möjligt. Vi designar produkten och vi gör mönstren på samma plats. Vi skulle sy prover här i Sverige, och vi skulle ha en liten produktion här!

Det finns vanligtvis 3-5 prover innan plagget är klart för produktion. Dessa prover "reser = flyger" från ena sidan av världen till den andra sidan, bara för att få kommentarer och bekräftelse.

Tänk om ... Vi minskar antalet provplagg tack vare bättre kommunikation inom företaget. Vi använder 3D-simulering för att få en snabb uppfattning om passform och design. När vi kommunicerar bara via e-post kommer det alltid att finnas något missförstånd på grund av dålig information, språkbarriär osv.

Tänk om... När vi har en konstant passform och god kvalitet och våra kunder kan lita på vår produkt. De kan gå till butiken eller webbutiken och välja sina storlekar, de kan vara säkra på att det passar dem! Tänk om de inte beställer från webbutiker i olika storlekar och skickar tillbaka det som inte passar eller har dålig kvalitet?!

Det finns alltid ett behov av en mönsterkonstruktör med ett gott öga för passform och detaljer, som har en passion för att förbättra plaggindustrin!

STELLE SIMONLATSER
bottom of page