top of page

ANNA SJÖGREN

Lärare på Mönsterkonstruktion med sömnad, BAS 40v

"Långsiktighet, normförändring
och rättvisa"

För mig handlar hållbarhet om långsiktighet, normförändring samt rättvisa.

Långsiktighet därför att vi måste se till att alla de olika produktionsleden värderas innan en vara kan klassas som hållbar. Fortsatt behöver vi också våga ifrågasätta och diskutera vårt förhållande till konsumtion så att vi inte luras tro att vi kan köpa oss fria. Bara för att en vara är klassificerad som miljövänlig får det inte rättfärdiga en överkonsumtion. Att som i Sverige använda 4 gånger planetens naturresurser förutsätter att någon annan måste leva på betydligt mindre naturresurser vilket aldrig kan ses som rättvist i en värld med en ökande befolkning.

Ur ett textilt perspektiv behöver vi föra en ständig diskussion om hur mode kan göras mer hållbart. Hållbarhet kan då handla om att skapa ett synsätt där kläder värderas högre vilken gör att livslängden också ökar på dem.

För konsumenten handlar hållbarhet om att värdera och vårda sina kläder samt att skaffa sig kunskap om hur kläders livslängd kan ökas medan det för tekoindustrin främst gäller att använda resurser effektivare samt att minska sitt avfall.

Eftersom miljöpåverkan i hög utsträckning är kopplad till val av fibrer, vilka metoder som används vid produktion samt användning och avfallshantering hoppas jag att vi i framtiden kommer att kunna använda oss av andra fibrer, än i dagsläget. Forskning på nya fibrer, fibrer av restprodukter/avfall är viktigt och spännande för att möta en framtid där vi fortfarande vågar känna glädje inför kläder.

ANNA SJÖGREN
bottom of page