top of page

EXAMENSVISNING 2020

Modist

Examensprojektet »Min Vision» ska hantverksmässigt representera studentens framtidssyn på sin utvalda väg inom modistyrket, fritt ur studentens perspektiv.

Arbetet har inneburit att självständigt söka, bearbeta och analysera information för att sedan tillämpa sina kunskaper vid planering, visualisering och tillverkning. Projektet har gett studenten möjlighet att använda de kunskaper och färdigheter, både klassiskt och experimentellt, som de lärt sig och praktiserat under utbildningen. 

Modist

FOTOGALLERI

bottom of page