top of page

Rebecca Simonsson

Yrkeshögskoleexamen 2021
Skräddare - herr, dam & klänning

FOTO: Ferdinand Forsman
HÅR & MAKE: DBGY Gårda

MIN VISION - MER ÄN ETT PLAGG

Min vision är att sy välsydda, hållbara och snygga plagg, främst klänningar. Jag drömmer om att dessa plagg dessutom ska få betyda något mer. Att jag genom mitt skapande kan vara med att förändra till det bättre både på individnivå och samhällsnivå.

På individnivå är min vision att få förmedla att den kropp du har är bra. På samhällsnivå är min vision att vara med och belysa viktiga ämnen. I mitt examensarbete har jag tagit fasta på det senare. Att belysa ett viktigt ämne.

Det ämne jag valt är våld i nära relation. Mäns våld mot kvinnor i nära relation är vanligast och därför mitt fokus. Det är oacceptabelt att en människas tryggaste plats, hemmet, samtidigt kan vara en av de farligaste platserna för en henne. Att den som ska älska är den som trycker ner och slår. Mörkertalet är stort kring hur många som blir fysisk och/eller psykiskt misshandlade av sin partner. Det vi vet är att i genomsnitt dödas 17 kvinnor varje år av en nuvarande eller tidigare partner. 2013 anmäldes 373 fall av grov misshandel i nära relation (där kvinnan är den utsatta), samma år gjordes 12 200 anmälningar om misshandel. Det var 2136 polisanmälningar av grov kvinnofridskränkning 2013.

Jag har skapat två plagg. Byxdressen belyser fysiskt våld. Ett ojämnt och trasigt skinn med blåmärken över stora delar av kroppen. Klänningen belyser det psykiska våldet. Den mer eller mindre osynliga kampen som sker hos en kvinna som blir psykiskt misshandlad. Där hon försöker hålla upp en fin fasad om att allt är bra. Men inuti är det ett virrvarr av känslor och ifrågasättande av sig själv. En hand som tar det den kan. En slitning som blir större och större.

Genom mitt examensarbete hoppas jag kunna vara med att skapa diskussion och framförallt handling. Inte en enda kvinna till.

Min vision är att fortsätta skapa flera plagg som är med och förändrar. Helt enkelt:

MER ÄN ETT PLAGG.

Vill du vara belysa detta ämne eller kanske något annat? Hör av dig, så kanske vi kan samarbeta!

portrait.jpg

Rebecca Simonsson

Hemsida: Minklänning.se

bottom of page