Information för Studievägledare

 

Validering

Om du saknar nödvändiga betyg eller intyg är validering ett sätt att bli behörig till en utbildning. Validering innebär att en persons kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt oavsett hur, var eller när de förvärvats. Validering kan användas för att anpassa en utbildning, förkorta en utbildning eller inför en utbildning om den sökande saknar betyg i de kurser som krävs. Läs mer om validering på MYH:s hemsida eller Skolverkets hemsida

 

https://www.myh.se/Verksamhetsomraden/Validering1/

 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/validering-av-kunskap-och-kompetens

Utbildningsguide för textil- och modebranschen​

Teko - Sveriges textil och modeföretag, har tagit fram en utbildningsguid som listar bland annat yrken i branschen samt skolor och utbildningar. Svenska företag i textil- och modebranschen har i dag ett stort behov av engagerade personer med hög kompetens. Textil- och modebranschen är en innovativ och spännande bransch med ett stort antal yrkesområden vilket också ställer olika krav på utbildningsnivåer.

Tillskärarakademin i Göteborg

Besöksadress: 

Gamlestadsvägen 4, hus B1

Postadress: 

Gamlestadsvägen 4, hus B13

415 11 Göteborg

Tel: 031-15 22 75

Mail: info@tillskararakademin.se

Bankgiro: 5911-9362