Passformsproblem- ”Orsak och verkan”

Kursens syfte och mål

För en lyckad passform startar konstruktionen redan vid måttagning. Måttagningen handlar inte bara enbart om att ta olika kroppsmått utan även att man tar mått som hör ihop med varandra, samt att det ger en analys av hur kroppen ser ut. Ibland kan man även behöva se kroppen från ovan.

 

Under en dag diskuteras och praktiseras kroppens horisontella och vertikala linjer. Med dem utgångspunkterna framskrider grundkonstruktionerna som frångår de grundmallar som vi tidigare jobbat med. Denna ökade förståelse för mönsterkonstruktion är något som brukar vara väldigt uppskattat.

 

Utgångspunkten är kroppens 3Dform där vikten ligger i att finna lodlinjer och upphängningspunkt med golvet som hjälpmedel. 

Exempelvis när vi arbetar fram ett byxmönster med denna metod tas vanligtvis fler mått än vad man normalt gör. Syftet är att på det här viset läsa av mer från kroppens förutsättningar och viktigast av allt, ge en ökad förståelse för kroppens form och balans vilket står i fokus. 

 

Målsättningen med det här arbetssättet är att man får en friare mönsterkonstruktion än de traditionella metoderna. 

 

Vad krävs för att gå kursen?

Grundläggande kunskaper i sömnad och mönsterkonstruktion.

Fakta

 

Datum: Lördag och söndag 28-29 oktober och 18-19 november 2017.

 

Tid: 09.00 och cirka 15.45.

 

Antal timmar: Totalt 20 timmar.
 

Pris: 2 950 kronor, varav anmälningsavgift 350 kronor.

 

Kursintyg

80% närvaro samt utförda uppgifter krävs för att få ett intyg efter avslutad kurs.

 

Plats

Tillskärarakademin i Göteborg, Gamlestadsvägen 4, B1

 

Anmälan

Du betalar in anmälningsavgiften när du anmäler dig. Resterande avgift ska vara betald senast två veckor före kursstart på bankgiro: 5911-9362. Kom ihåg att skriva namn och vilken kurs du ska gå på inbetalningstalongen. Anmälan är bindande.

 

Till Anmälan >>

Fakta

 

Datum:

Kurs INSTÄLLD. Nytt datum inom kort!

Tid:

09.00 till 16.00

 

Antal timmar:

Totalt 5 timmar.
 

Pris:

1 000 kronor, varav anmälningsavgift 350 kronor.

 

Kursmaterial:

-

 

Kursintyg:

80% närvaro samt utförda uppgifter krävs för att få ett intyg efter avslutad kurs.

 

Plats:

Tillskärarakademin i Göteborg,

Gamlestadsvägen 4, B1

Tillskärarakademin i Göteborg

Besöksadress: 

Gamlestadsvägen 4, hus B1

Postadress: 

Gamlestadsvägen 4, hus B13

415 11 Göteborg

Tel: 031-15 22 75

Mail: info@tillskararakademin.se

Bankgiro: 5911-9362