top of page

KATJA RAUTALIN

Lärare på Modist 400p

"Hög kvalitet och lång hållbarhet"

Hållbarhet för mig är att så långt det går undvika ”fast fashion” och beställa från hantverkare så att produktionen blir efter efterfrågan.

Även för modister gäller det att laga och återanvända material, man kan använda secondhand tyger och dra om gamla hattar så att material som redan finns får längre livslängd. Dessutom att informera kunden om hur man sköter sina hattar och att en del material kan omformas och återanvändas om kunden vill.

Viktigt också att man vid val av nytillverkade material kontrollerar tillverkningen så långt man kan med tillverkare och leverantörer.

Jag tror på produktion i ateljé med hög kvalitet och lång hållbarhet!

KATJA RAUTALIN
bottom of page