top of page

Michelle Grund

Yrkeshögskoleexamen 2021
Modist

FOTO: Ferdinand Forsman
HÅR & MAKE: DBGY Gårda

The Three Layers of Your Personality

Mitt examensprojekt är inspirerat av dom tre lagren av personlighet.

Den rosa huvudbonaden med mörkgrönt nät är inspirerad av ens maskerade själv.

Det färgsprakande ‘’sockervaddet’’ är inspirerad av det lägre jaget.

Den ljusblå huvudbonaden är inspirerad av ens högre jag.

Kom ihåg att allt kanske inte är lika färgglatt på insidan som på utsidan.

Be kind to yourself!

Modellen antyder att det finns tre lager av våra personligheter. Det är ens maskerade själv, det lägre jaget och det högre jaget. Om du föreställer dig en sfär är masken det yttre lagret, det nedre jaget är mittlagret, och så udda som det kan tyckas är det högre jaget begravt under de andra två i centrum - kärnan.

Din mask är din offentliga person, den aspekt som är mest bekant för dig och andra. Det är den dimension av dig själv som du identifierar dig närmare och lättare med. Det handlar om överlevnad, som är så djupt inrotad, att du tror att Mask är ditt sanna jag. Du kommer att kämpa för det, försvara det, till och med fejka det för att undvika pinsamhet och obehag. Men din mask är inte den riktiga du.

Det lägre jaget är förfalskat av de hot som vi har upplevt sedan vi var små. Höga ljud, smärtsamma livserfarenheter, torterande förhållanden skadar alla våra känslor och kan leda till självsaboterande beslut eller att vi agera på självförstörande sätt. Incidenterna har länge sedan glömts bort, men de påverkar fortfarande hur vi reagerar på världen. Dessa är rötterna till rädsla, skepsis och beteenden som vi anser vara förnedrande eller skamligt. Det lägre jaget innehåller skamliga och smärtsamma upplevelser, tankar och känslor - det slag vi undviker att erkänna. Ofta är det de fel och brister vi ser hos andra, men vi förnekar att vi påverkas av liknande demoner.

Det högre jaget är vem vi är i vår kärna. Det här är den verkliga du. Det är obegränsat, rent och kärleksfullt när det inte kvävs av vår yttre mask och vår lägre själv. Det högre jaget är snällt, respektfullt, medkännande, fredligt, glatt och klokt. Våra unika talanger, gåvor, passion, syfte och potential finns här - i vår kärna. När vi är som bäst uttrycker vi vårt högre jag.

portrait.jpg

Michelle Grund

Instagram: michelle.isabelll

bottom of page