Skräddare – herr, dam, och klänning

600 poäng

Ett historiskt hantverk som ligger helt rätt i tiden.

Idag uppskattar vi allt mer det omsorgsfulla hantverket. Vi köper och beställer plagg som har en historia och ett långsiktigt värde och vi korrigerar gärna äldre plagg. När du utbildar dig till Skräddare – herr, dam och klänning kommer du att utveckla dina sömnadstekniska, konstnärliga och teoretiska skickligheter inom skrädderiyrket. Utbildningen utvecklar även din förmåga till reflektion och kritiskt tänkande inför ditt arbete som skräddare.

Krage_beskuren_WEBB

 Poäng_Skrädderi_hemsidan

När jag är klar med min utbildning

När du är klar med din utbildning behärskar du klassiskt skrädderi, rationellt skrädderi lika bra som innovativt och experimentellt skrädderi. Du vet vilken tillverkningsteknik du ska använda i förhållande till material, ekonomi och förväntat resultat. Under utbildningen lär du även vikten av god kundservice och utvecklar din förmåga att tidsplanera för att uppnå optimalt flöde. Du kommer också att ha kunskaper om skrädderiets historia, samtid och framtid. Utbildningen ger dig dessutom möjlighet att avlägga gesällprov enligt Sveriges Skrädderiförbunds regler inom herr, dam eller klänningsskrädderi.

Varför ska jag bli Skräddare?

Skrädderiet har fått ett uppsving, vi uppskattar hantverket, antingen vi vill vara unika i vårt uttryck, tänker långsiktigt och betalar lite mer för våra kläder eller om vi väljer att sy om äldre plagg. Som skräddare finns det alla möjligheter att skapa ett eget varumärke.

Hur ansöker jag?

Sista dag för ansökan är den 18 april 2017.

Du skall skicka in en ansökan bestående av:

 • Ansökningsblankett med bilagor om tidigare utbildning och tidigare yrkeserfarenhet
 • Ett personligt brev
 • Arbetsprover enligt anvisningar Läs mer här…

Om du är behörig kallas du till en provdag där du prövas vidare i dina kunskaper i sömnad och mönsterkonstruktion. Samma dag gör vi också en intervju.

Behörighet

Du skall ha grundläggande behörighet. Det innebär att du är behörig att antas till utbildningen om du har:

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal Vuxenutbildning eller,
 • har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller,
 • är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 • genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Krav på särskilda förkunskaper

Gymnasieexamen från Hantverksprogrammet, Textil Design eller motsvarande kunskaper från annan utbildning.

Urvalsgrunder för att komma in på utbildningen

Särskilt prov/Ansökningsprov

Du ansöker till utbildningen med ett ansökningsprov uppdelat i två delar.

Del 1, max 40 poäng

Du bifogar med ansökan arbetsprover och personligt brev. Uppgifterna för arbetsproverna varierar över tid, men innehållet bedöms utifrån dina möjligheter att tillgodogöra dig utbildningen.

Del 2, max 90 poäng

Om du är behörig och har sänt in en ansökan med arbetsprover och personligt brev kallas du till en provdag på skolan.

Där bedöms dina kunskaper i mönsterkonstruktion, sömnad och materiallära genom praktiska prov. Proverna i mönsterkonstruktion, sömnad och materiallära bedöms från
1-60 poäng.

En intervju görs även med dig. Intervjun bygger på tidigare insända arbetsprover och ditt personliga brev. Intervjun bedöms från 1-30 poäng.
Totalt poäng på särskilt prov är 130 poäng.

Tidigare utbildning

Tidigare utbildning, max 10 poäng

Utbildningen ställer krav på att du har relevant förutbildning. Detta innebär utbildning inom branschområdet i t.ex. sömnad och mönsterkonstruktion.
Tidigare utbildning skall verifieras med kopia på betyg/intyg från skola.

 • 1 poäng för kortare kurser, 1-2 veckor
 • 2 poäng för heltidsutbildning 1 år
 • 3 poäng för heltidsutbildning 2 år och uppåt

Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhet, max 12 poäng

Relevant yrkeserfarenhet gör att dina möjligheter att tillgodogöra dig utbildningen ökar. Med relevant yrkeserfarenhet menas t.ex. arbete eller praktik inom textilbranschen, klädbutik,produktion, designkontor mm…

Tidigare arbete eller praktik skall verifieras med intyg från arbetsgivaren.

 • 0,2 poäng för varje arbetad månad

Kurstid

Utbildningen startar måndagen 21 augusti 2017.

Materialkostnad

För att kunna genomföra utbildningen behöver du en del kursmaterial, böcker och annat studiematerial som du ej kan köpa i butik. Till detta erbjuds du sätta in 4000 kr på ett avräkningskonto vid kursstart.

Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad. För att vara säker på vad som gäller för just dig rekommenderar vi dig att kontakta CSN direkt.

Vad säger de som är skräddare?

Det kan vara skönt att veta hur det är att arbeta skräddare. Därför har vi ställ lite frågor till ett par av våra tidigare studenter. Här kan du läsa om deras karriärer

Särskilt pedagogiskt stöd

Myndigheten för yrkeshögskolan kan bevilja ekonomiskt stöd till utbildningsanordnaren som avser pedagogiska insatser för dig med funktionsnedsättning, så kallat särskilt pedagogiskt stöd. Läs mer här 

Frågor och svar

Säkert har du en massa frågor! Hör gärna av dig till oss för att veta mer!
Du når oss på telefon 031 15 22 75 eller på info@tillskararakademin.se