Modist

400 poäng

Vill du bli världens bästa modist?

Vi har Sveriges enda yrkesutbildning för modister. Det är ett genuint och kreativt hantverk med lång tradition. Här får du lära dig att sy hattar av alla slag, arbeta i olika material och skapa accessoarer som väskor och handskar. Du får lära dig hattsömnad, färg, form och produktutveckling.

Det första året lägger vi stor vikt på tillverkningsteknik och materiallära. Under andra året bygger du upp din hantverksskicklighet och snabbhet. Då får du också arbeta med kunder och visa upp dina arbeten i olika sammanhang. Praktik/Lia är en viktig del av utbildningen.

Poäng_Modist_hemsidan2

När jag är klar.

När du är klar med din utbildning kan du arbeta yrkesmässig som modist och sy hattar till kunder, du kan också skapa accessoarer som väskor och handskar inom konfektionsindustrin. Du vet hur man startar och driver ett litet företag och du har en god grund för att avlägga gesällprovet som modist.

Modist

Varför ska man bli modist?

Att arbeta som modist är ett spännande yrke där det handlar mycket om att skapa sin egen karriär. Eftersom accessoarer är en viktig del av utbildningen kan du också arbeta med att tillverka och formge accessoarer. Många av våra före detta studenter har startat sina egna företag, en del med stor framgång. Andra söker sig utomlands där efterfrågan är betydligt större för det här klassiska hantverket. I utbildningen får du lära dig hur du driver ditt eget företag och hur man bygger upp sin egen karriär och skapar ett personligt varumärke.

handsklarHur ansöker jag?

Sista dag för ansökan är den 18 april 2017.

Du skall skicka in en ansökan bestående av:

 • Ansökningsblankett med bilagor om tidigare utbildning och tidigare yrkeserfarenhet
 • Ett personligt brev
 • Arbetsprover enligt anvisningar

Om du är behörig kallas du till en provdag där du prövas vidare i dina kunskaper sömnad, materiallära och kreativitet genom praktiska prov. Samma dag gör vi också en intervju.

Behörighet

Du skall ha grundläggande behörighet. Det innebär att du är behörig att antas till utbildningen om du har:

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal Vuxenutbildning eller,
 • har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller,
 • är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 • genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Krav på särskilda förkunskaper
Inga krav på särskilda förkunskaper.

Urvalsgrunder för att komma in på utbildningen 

Särskilt prov/Ansökningsprov
Du ansöker till utbildningen med ett ansökningsprov uppdelat i två delar.

Del 1, max 40 poäng
Du bifogar med ansökan arbetsprover och personligt brev. Uppgifterna för arbetsproverna varierar över tid, men innehållet bedöms utifrån dina möjligheter att tillgodogöra dig utbildningen.

Del 2, max 90 poäng
Om du är behörig och har sänt in en ansökan med arbetsprover och personligt brev kallas du till en provdag på skolan.

Där bedöms dina kunskaper i sömnad, materiallära och kreativitet genom praktiska prov. Proverna i sömnad, materiallära och kreativitet bedöms från 1-60 poäng. En intervju görs även med dig. Intervjun bygger på tidigare insända arbetsprover och ditt personliga brev. Intervjun bedöms från 1-30 poäng.
Totalt poäng på särskilt prov är 130 poäng.

Tidigare utbildning
Tidigare utbildning, max 10 poäng

Utbildningen ställer krav på att du har relevant förutbildning. Detta innebär utbildning inom branschområdet i t.ex. konst, sömnad eller estetisk utbildning.
Tidigare utbildning skall verifieras med kopia på betyg/intyg från skola.

 • 1 poäng för kortare kurser, 1-2 veckor
 • 2 poäng för heltidsutbildning 1 år
 • 3 poäng för heltidsutbildning 2 år och uppåt

Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhet, max 12 poäng

Relevant yrkeserfarenhet gör att dina möjligheter att tillgodogöra dig utbildningen ökar. Med relevant yrkeserfarenhet menas t.ex. arbete eller praktik inom textilbranschen, konst, klädbutik, produktion, designkontor mm…
Tidigare arbete eller praktik skall verifieras med intyg från arbetsgivaren.

 • 0,2 poäng för varje arbetad månad

Kurstid:

Utbildningen startar måndagen 21 augusti 2017

Materialkostnad:

För att kunna genomföra utbildningen behöver du en del kursmaterial, böcker och annat studiematerial som du ej kan köpa i butik. Till detta erbjuds du sätta in 4500 kr på ett avräkningskonto vid kursstart.

Studiemedel:

Utbildningen är studiemedelsberättigad. För att vara säker på vad som gäller för just dig rekommenderar vi dig att kontakta CSN direkt.

Vad säger de som är modister?

Det kan ju vara skönt att veta hur det verkligen är att arbeta som modist. Därför frågade vi ett par av våra gamla studenter. Här kan du läsa om deras karriärer

Särskilt pedagogiskt stöd

Myndigheten för yrkeshögskolan kan bevilja ekonomiskt stöd till utbildningsanordnaren som avser pedagogiska insatser för dig med funktionsnedsättning, så kallat särskilt pedagogiskt stöd. Läs mer här 

Frågor och svar

Säkert har du en massa frågor! Hör gärna av dig till oss för att veta mer!
Du når oss på telefon 031 15 22 75 eller på info@tillskararakademin.se