Direktris

200 poäng

Direktris

Stor efterfrågan inom modebranschen.

Du lär inte gå sysslolös efter den här utbildningen. Modebranschen söker efter nya direktriser som kan förverkliga modedesignerns visioner och kreationer och omvandla dem till en större produktion. Tillsammans med företagets designers går du igenom skisser och skapar måttlistor, detaljinstruktioner och tekniska specifikationer.
Eftersom du är förbindelsen mellan designer och fabrik krävs det goda kunskaper i olika dataprogram för konstruktion och läggbilder.
Du håller i avprovningar tillsammans med designteamet, kommenterar och svarar på förstaprover efter avprovning, justerar mönster och tar fram alla tekniska specifikationsdokument samt tillbehör. Det här arbetet kräver en god känsla för form och teknisk kunskap. Du behöver också vara bra på att planera tiden och organisera arbetet.

Under utbildningen får du lära dig mönsterkonstruktion, modellutveckling, gradering och läggbilder med hjälp av olika dataprogram, framförallt ett av marknadens ledande datasystem, Lectra.
Dessutom lär du dig hur man gör utförliga produktskisser, tekniska specifikationsdokument och ritningar. Vi lägger stor vikt och tid på passform, mätningar, gradering av storlekar och att skapa måttlistor.

Sömnadskunskaper är väsentligt för att ha förståelse för hur olika plagg konstrueras innan de går till produktion. Under projekten med kjol, blus, klänning, kavaj och byxa lär du dig anpassa sömnaden på ett konfektionstekniskt sätt, göra avstämningar och bedöma kvaliteten. I utbildningen ingår också flera veckors praktik/LIA på något av landets företag i konfektionsindustrin.

Poäng_Direktrist_hemsidan

 

Direktris

När jag är klar med min utbildning

När du har tagit examen på den här utbildningen kan du arbeta som direktris, Technical Designer, mönsterkonstruktör, designtekniker, produktionstekniker, konfektionstekniker, inköp- eller designassistent.

Varför ska jag bli Direktris/Technical Designer?

Efterfrågan är stor inom dessa yrken hos modeföretagen och detaljhandelskedjorna som designar egna kollektioner. Eftersom det finns många olika inriktningar är chansen stor att du får ett arbete direkt efter skolan. När du väl är inne i branschen finns det stora möjligheter att gå vidare antingen internt på något av de stora modehusen eller att söka sig vidare i Sverige eller utomlands.

Hur ansöker jag?

Sista dag för ansökan är den 18 april 2017.
Du skall skicka in en ansökan bestående av:

 • Ansökningsblankett med bilagor om tidigare utbildning och
  tidigare yrkeserfarenhet
 • Ett personligt brev
 • Arbetsprover enligt anvisningar

Om du är behörig kallas du till en provdag där du prövas vidare i dina kunskaper i sömnad och mönsterkonstruktion. Samma dag gör vi också en intervju.

Behörighet

Du skall ha grundläggande behörighet. Det innebär att du är behörig att antas till utbildningen om du har:

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal Vuxenutbildning eller,
 • har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller,
 • är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 • genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Krav på särskilda förkunskaper

Gymnasieexamen från Hantverksprogrammet, Textil Design eller motsvarande kunskaper från annan utbildning.

Urvalsgrunder för att komma in på utbildningen
Särskilt prov/Ansökningsprov

Du ansöker till utbildningen med ett ansökningsprov uppdelat i två delar.
Del 1, max 40 poäng
Du bifogar med ansökan arbetsprover och personligt brev. Uppgifterna för arbetsproverna varierar över tid, men innehållet bedöms utifrån dina möjligheter att tillgodogöra dig utbildningen.

Del 2, max 90 poäng
Om du är behörig och har sänt in en ansökan med arbetsprover och personligt brev kallas du till en provdag på skolan.

Där bedöms dina kunskaper i mönsterkonstruktion, sömnad och materiallära genom praktiska prov. Proverna i mönsterkonstruktion, sömnad och materiallära bedöms från 1-60 poäng.
En intervju görs även med dig. Intervjun bygger på tidigare insända arbetsprover och ditt personliga brev. Intervjun bedöms från 1-30 poäng.
Totalt poäng på särskilt prov är 130 poäng.

Tidigare utbildning
Tidigare utbildning, max 10 poäng
Utbildningen ställer krav på att du har relevant förutbildning. Detta innebär utbildning inom branschområdet i t.ex. sömnad och mönsterkonstruktion.
Tidigare utbildning skall verifieras med kopia på betyg/intyg från skola.

 • 1 poäng för kortare kurser, 1-2 veckor
 • 2 poäng för heltidsutbildning 1 år
 • 3 poäng för heltidsutbildning 2 år och uppåt

Yrkeserfarenhet
Yrkeserfarenhet, max 12 poäng
Relevant yrkeserfarenhet gör att dina möjligheter att tillgodogöra dig utbildningen ökar.
Med relevant yrkeserfarenhet menas t.ex. arbete eller praktik inom textilbranschen, klädbutik, produktion, designkontor mm…
Tidigare arbete eller praktik skall verifieras med intyg från arbetsgivaren.

 • 0,2 poäng för varje arbetad månad

Kurstid

Utbildningen startar måndagen 21 augusti 2017

Matrialkostnad

För att kunna genomföra utbildningen behöver du en del kursmaterial, böcker och annat studiematerial som du ej kan köpa i butik. Till detta erbjuds du sätta in 4000 kr på ett avräkningskonto vid kursstart.

Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad. För att vara säker på vad som gäller för just dig rekommenderar vi dig att kontakta CSN direkt.

Vad säger de som är direktriser?

Det kan vara skönt att veta hur det är att arbeta som Direktris. Därför har vi ställ lite frågor till ett par av våra tidigare studenter. Här kan du läsa om deras karriärer

Frågor och svar

Säkert har du en massa frågor! Hör gärna av dig till oss för att veta mer!
Du når oss på telefon 031 15 22 75 eller på info@tillskararakademin.se