Anmälningsblankett

I samband med anmälan betalar du in anmälningsavgiften. Resterande avgift ska vara betald senast två veckor före kursstart på bankgiro: 5911-9362. Kom ihåg att skriva namn och vilken kurs du ska gå på inbetalningstalongen.

Din anmälan är bindande. Kursavgift återbetalas endast vid sjukdom mot läkarintyg. Får du förhinder måste du avanmäla dig snarast på telefon 031-15 22 75 eller via e-post, info@tillskararakademin.se.

OBS! mottar vi inte din avanmälan två veckor före kursstart debiterar vi dig för hela kursavgiften.

Fyll i: kvällskurs, helgkurs eller sommarkurs

Samtidigt som du sänder ansökan sätter du in
anmälningsavgiften, sommarkurs 500 kronor och kväll/helg 350 kronor på bankgiro: 5911-9362.