Ruth studerar vidare i Florens på Polimoda

Ruth Lilja studerar andra året på utbildningen Undergraduate Course in Fashion Design på skolan Polimoda i Florens. Det är en internationell skola där studenterna kommer från alla världens hörn.
Inspiration finns det gott om i Florens både när det gäller arkitektur, konst, mode och dräkthistoria.

Polimoda
Lektionerna börjar tidigt på morgonen. På lektionerna arbetar studenterna självständigt och får återkoppling från lärarna. Utbildningen har ett högt tempo och Ruth är oftast på skolan hela dagarna och jobbar i sysalarna eller stickar på stickmaskinerna. Studenterna har många kurser som löper parallellt över hela terminen och har flera olika projekt på gång samtidigt. I slutet av terminen redovisas och examinerar studenterna alla sina projekt. Första och andra året är det obligatorisk närvaro på alla lektionstimmar och sista året är det mestadels självständigt arbete. -Lärarna är väldigt fokuserade på att studenterna skall kunna teckna bra. Vi måste teckna och måla av alla inspirationsbilder som ingår i vår research. Det tror jag är en stor skillnad jämfört med svenska modeutbildningar.

Italienska för nybörjare
Det är inte helt enkelt att studera utomlands. När det gäller Italien behöver alla betyg och intyg översättas till Italienska. För att starta den processen kan du söka hjälp via den Italienska ambassaden. De förmedlar kontakter till legitimerade översättare . All undervisning sker på Italienska och många lärare pratar inte engelska. I början var det svårt för Ruth att hänga med men nu går det bättre. Studierna finansierar Ruth med lån och merkostnadslån från CSN.

Studierna på Tillskärarakademin i Göteborg
Ruth studerade på KV konstskola då en vän rekommenderade henne att söka till Tillskärarakademin. Eftersom Ruth ville söka högre utbildningar i modedesign tänkte hon att ”Mönsterkonstruktion med sömnad” på Tillskärarakademin skulle ge en bra grund. Kunskaperna från Tillskärarakademin i mönsterkonstruktion gjorde att Ruth kunde börja andra året direkt. -Jag har fått ett försprång jämfört med mina kurskamrater när det gäller sömnad och mönsterkonstruktion. Det bästa med Tillskärarakademin var att man fick en väldigt bred teknisk kunskap och fick möjlighet att jobba kreativt.

Framtiden
Ruth vill skapa, experimentera och arbeta med händerna. Förhoppningen inför framtiden är att få ett arbete inom design eller illustration.  Fokus just nu är däremot att hitta en intressant praktikplats.

Namn: Ruth Lilja
Examen: 2008
Utbildning på Tillskärarakademin i Göteborg: Mönsterkonstruktion med sömnad
Nuvarande sysselsättning: Studerar i Florens på Polomoda
Råd för studier i Italien: – Ansök i god tid, alla intyg och betyg måste översättas.
Extern länk: Polimoda: www.polimoda.com

Text: Mette Larsen