Ansökningsblankett, Skräddare, –herr, dam och klänning

Personuppgifter

Gymnasieutbildning

Tidigare gymnasieutbildning skall verifieras med kopia på betyg/ingtyg från skola.

Tidigare utbildning

Tidigare utbildning skall verifieras med kopia på betyg/ingtyg från skola.

Relevant yrkeserfarenhet

Tidigare yrkeserfarenhet skall verifieras med kopia på betyg/ingtyg från skola.

Referenser/Övrig information

Personligtbrev

CV