Ansökan Scenkostym och historiska dräkter

400 poäng

Barock_1920

TEMA: Barock och/eller 1920-tal

Datum
Sista ansökningsdatum är den 15 april. Poststämpel från det datumet gäller. Vi tar emot ansökningar på skolan till kl.16.30
den 15 april. Går du en pågående utbildning vill vi ha ett intyg
med en referens tills det att originalintyg från avslutad utbildning kan skickas.

Ansökan
Du skall skicka in en ansökan bestående av:
1. Ansökningsblankett med bilagor om tidigare utbildning och tidigare yrkeserfarenhet (Kan skickas digitalt via vår hemsida eller utskriven pdf från hemsidan bifogat med ansökningsuppgiften)

2. Ett personligt brev på max 3000 tecken inkl. mellanslag.  Brevet skall innehålla varför du söker till utbildningen och vad du har för ambitioner och mål i din framtida yrkesroll (Kan skickas digitalt via vår hemsida eller utskrivet på papper bifogat med arbetsproverna)

3. Arbetsprover enligt anvisningar nedan

Om du är behörig kallas du till en provdag där du prövas vidare i dina kunskaper i sömnad, mönsterkonstruktion och materiallära. Samma dag görs också en intervju.

Arbetsprover
Du skall bifoga totalt 4 st. A3 kartonger. Alla kartonger skall vara märkta med ditt namn och utbildning på baksidan. Vi tar inte emot arbetsprover i digital form och inte arbetsprover i andra format än A3.

1. Kartong 1, Hela plagg: Montera fritt valt antal foto på plagg du sytt. Man skall kunna se hela plaggen på docka eller person.

2. Kartong 2, Sömnadsdetaljer: Montera fritt antal foto på detaljer som du sytt. Det kan vara detaljer på plagg eller fristående sömnads detaljer.

3. Kartong 3 och 4, Tema: Barock och/eller 1920-tal. Du skall på två A3 kartonger presentera en kostymidé för scenens villkor.
Temat för uppgiften är ” Barock och/eller 1920-tal”. Vad är ”Barock och/eller 1920-tal” för dig? Vad lägger du in för tolkning i orden och hur kan det överföras till kläder? Presentationen kan t.ex. innehålla idéskisser, kostymteckning, plaggskisser, materialprov, tankar om plaggen i text mm. Du disponerar dina två A3 kartonger som du själv tycker är bra.

 

Behörighet
Du skall ha grundläggande behörighet. Det innebär att du är behörig att antas till utbildningen om du har:

1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal Vuxenutbildning eller,

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller,

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

Krav på särskilda förkunskaper
Gymnasieexamen från Hantverksprogrammet, Textil Design eller motsvarande kunskaper från annan utbildning.

Kallelse till provdag
Du får besked via post om du är kallad till provdag. Årets provdagar kommer att vara under vecka 22.

Besked om antagningen
Besked skickas ut senast vecka 24. Då får du information om du är antagen, står som reserv eller inte har kommit in. Om du har blivit antagen eller står som reserv skall du omgående bekräfta att du vill ha din plats.

Hämtning/Retur av portfolio
Om du vill att vi skickar din portfolio i retur skall du markera detta på ansökningsblanketten och bifoga ett frankerat kuvert. Om du vill hämta din portfolio på plats går det bra måndag-fredag mellan kl.8.00–16.00. t.o.m. 30 september 2017. Ring innan och tala om att du kommer.

Materialkostnad
För att kunna genomföra utbildningen behöver du en del kursmaterial, böcker och annat studiematerial. Till detta erbjuds du att sätta in 4000 kr på ett avräkningskonto vid kursstart. Mer information kommer om du blir antagen.

Studiemedel
Utbildningen är studiemedelsberättigad. För att vara säker på vad som gäller för just dig rekommenderar vi dig att kontakta CSN direkt.

Särskilt pedagogiskt stöd
Myndigheten för yrkeshögskolan kan bevilja ekonomiskt stöd till utbildningsanordnaren som avser pedagogiska insatser för dig med funktionsnedsättning, så kallat särskilt pedagogiskt stöd.
Läs mer här 

Kurstid
Utbildningen startar 22 augusti 2016

Frågor och svar
Säkert har du en massa frågor!
Hör gärna av dig till oss för att få veta mer!
Du når oss på telefon 031 15 22 75 eller på info@tillskararakademin.se

Skicka in din ansökan till:
Tillskärarakademin i Göteborg
Gamlestadsvägen 4, B13
415 02 Göteborg

Skicka in dina arbetsprover till:
Tillskärarakademin i Göteborg
Gamlestadsvägen 4, B13
415 02 Göteborg

Ansökningsblankett

Ansökningsblankett digitalt
Ansökningsblankett PDF