Ansökan Mönsterkonstruktion med sömnad

40 veckor

ansokan_webb_ny


Behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som har genomgått gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Behörig att antas är även den som annars bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Datum
Sista ansökningsdatum är den 18 april. Poststämpel från den 18 april gäller. Vi tar emot ansökningar på skolan till kl.16.30 den 18 april.

Ansökan
Du skall skicka in en ansökan bestående av:

1. Ansökningsblankett med bilagor om tidigare utbildning och tidigare yrkeserfarenhet inom textilbranschen (Kan skickas digitalt via vår hemsida eller utskriven pdf från hemsidan bifogat med ansökningsuppgiften)

2. Ett personligt brev på max 3000 tecken inkl. mellanslag. Brevet skall innehålla varför du söker till utbildningen och vad du har för ambitioner och mål för framtiden (Kan skickas digitalt via vår hemsida eller utskrivet på papper bifogat med arbetsproverna)

3. Arbetsprover enligt anvisningar nedan.

4. CV (Kan skickas digitalt via vår hemsida eller utskrivet på papper bifogat med arbetsproverna)

Arbetsprover
Du skall bifoga totalt 3 st. A3 kartongark/kapaskivor. De skall vara märkta med ditt namn på baksidan. Vi tar inte emot ansökningsuppgifter i digital form och inte ansökningar i andra format än A3.

1. Kartong 1. Hela plagg: Montera fritt valt antal foto på plagg du sytt. Man skall kunna se hela plaggen på docka eller person. Gärna foto på flera olika plagg.

2. Kartong 2. Sömnadsdetaljer: Montera fritt antal foto på detaljer som du sytt. (ex. Det kan vara detaljer på plagg eller fristående sömnadsdetaljer. Gärna foto på flera olika plagg.

3. Kartong 3. Du ska på ett A3 kartongark/kapaskiva presentera en form- och designidé för en minikollektion på temat “Hårt och Mjukt”. Vad lägger du in för tolkning i orden och hur kan det se ut i kläder. Presentationen kan t.ex. innehålla idéskisser, modeteckning, plaggskisser, materialprov, tankar om plaggen i text mm. Du disponerar ditt A3 kartongark som du själv tycker är bra.

Besked om antagningen
Besked skickas ut senast vecka 24. Då får du information om du är antagen, står som reserv eller inte har kommit in. Om du har blivit antagen eller står som reserv skall du omgående bekräfta att du vill ha din plats.

Hämtning/Retur av portfolio
Om du vill att vi skickar din portfolio i retur skall du markera detta på ansökningsblanketten och bifoga ett frankerat kuvert. Om du vill hämta din portfolio på plats går det bra måndag-fredag mellan kl.8.00–16.00 t.o.m. 30 september 2017. Ring innan och tala om att du kommer.

Materialkostnad
För att kunna genomföra utbildningen behöver du en del kursmaterial, böcker och annat studiematerial. Till detta erbjuds du att sätta in 4000 kr på ett avräkningskonto vid kursstart. Mer information kommer om du blir antagen.

Studiemedel
Utbildningen är studiemedelsberättigad. För att vara säker på vad som gäller för just dig rekommenderar vi dig att kontakta CSN direkt.

Särskilt pedagogiskt stöd
Myndigheten för yrkeshögskolan kan bevilja ekonomiskt stöd till utbildningsanordnaren som avser pedagogiska insatser för dig med funktionsnedsättning, så kallat särskilt pedagogiskt stöd. Läs mer här.

Kurstid
Utbildningen startar 21 augusti 2017.

Frågor och svar
Säkert har du en massa frågor! Hör gärna av dig till oss för att få veta mer!
Du når oss på telefon 031 15 22 75 eller på info@tillskararakademin.se

Skicka in din ansökan till:
Tillskärarakademin i Göteborg
Gamlestadsvägen 4, B13
415 02 Göteborg

Ansökningsblankett

Ansökningsblankett digitalt
Ansökningsblankett PDF